Medische zorg

Extra en medische zorg
Extra verzorging en eventuele dierenartskosten worden doorberekend.